اخذ ویزای استرالیا

ویزامدارک لازم جهت اخذ ویزای استرالیا
اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور (امضاء شده)
اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود) و فتوکپی گذرنامه از صفحات 1-9 و ویزاهای کشورهای اروپایی ،امریکا،استرالیا،کانادا،...در 5 سال گذشته
به علاوه یکسری فتوکپی از صفحات مشخصات و اعتبار برای بخش فروش
اصل فرم و ویزا با امضاء توسط مسافر
تکمیل فرم مشخصات فردی (به طور کامل)
ذکر نام و نامخانوادگی و سن همسر ،فرزندان ،پدر،مادر،خواهر،و برادران در فرم مشخصات فردی الزامی است .
2 قطعه عکس 4*6 رنگی ،زمینه سفید و کاملا از رو به رو
فتوکپی فارسی و ترجمه رسمی شناسنامه مسافر و همراهان با تایید دادگستری
فتوکپی فارسی و ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار ،روزنامه رسمی،پروانه کسب اتحادیه ،گواهی اشتغال به تحصیل ،گواهی بازنشستگی با تایید دادگستری
در گواهی اشتغال به کار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام و سمت مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد.
فتوکپی فارسی و ترجمه رسمی پرینت حساب بانکی 6 ماهه گذشته مسافر با تایید دادگستری
فتوکپی فارسی و ترجمه رسمی اسناد ملکی با تایید دادگستری

 

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ،سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ میدارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید

ارائه ضمانت بازگشت برای تمام مسافران الزامی است