آسيا

آسیا

معرفي

آسيا پهناورترين و پرجمعيت‌ترين قاره كره زمين است. اين قاره ۳۰٪ از خشكي‌هاي اين سياره را در بر مي‌گيرد و ۶۰٪ مردمان كره زمين نيز در اين قاره زندگي مي‌كنند. بزرگ‌ترين و پرجمعيت ترين كشورهاي جهان در اين قاره‌اند. آسيا به همراه اروپا خشكي بزرگ اوراسيا را مي‌سازند. اين قاره از شمال به اقيانوس منجمد شمالي، از جنوب به اقيانوس هند، از شرق به اقيانوس آرام و از غرب به درياي مديترانه و بخش مياني روسيه راه دارد. اسيا را قاره كهن مينامند چون خاستگاه نخستين تمدن هاي بشري بوده است. سرزمين هايي مانند چين، هندوستان و ايران از نخستين گهواره هاي تمدن بوده اند و هريك جاذبه هاي فرهنگي بسياري را فراروي گردشگران ميگذارند. افزون بر اين، بلندترين رشته كوه جهان - هيمالايا - بزرگترين درياچه -خزر - و هزاران چشم انداز طبيعي ديگر گردشگري قاره كهن را رونق بخشيده اند.