آفريقا

آفريقا

معرفي

آفريقا يا اِفريقا سومين قاره پهناور جهان پس از آسيا و آمريكا است. با مساحتي حدود ۳۰٬۲۲۱٬۵۳۲ كيلومتر مربع ۲۰٫۳٪ از مجموع خشكي‌هاي زمين را در بر مي‌گيرد. عرض اين قاره حدود ۸۰۰۰ كيلومتر از شمال به جنوب و طول آن در حدود ۷۴۰۰ كيلومتر از شرق به غرب مي‌باشد. آفريقا با بيش از يك ميليارد نفر جمعيت (طبق آمار ۲۰۰۵) داراي ۶۱ كشور بوده كه حدود يك هفتم از جمعيت جهان را در خود جاي داده‌است. اين قاره از شمال به درياي مديترانه، از شمال شرق به كانال سوئز و درياي سرخ، از شرق به خليج عدن، از جنوب شرق به اقيانوس هند، و از غرب به اقيانوس اطلس محدود مي‌شود. آفريقا در دو سوي خط استوا قرار گرفته و نواحي اقليمي متعددي را در بر مي‌گيرد؛ آفريقا تنها قاره‌اي است كه از منطقه معتدله شمالي تا منطقه معتدله جنوبي امتداد يافته‌است(با فرض در نظر نگرفتن قاره پيوسته آمريكا). به دليل فقدان بارشهاي منظم طبيعي و آبياري، و نيز تاحدودي عدم وجود سيستمهاي توده‌اي يخ يا سفره‌هاي زيرزميني كوهستاني، هيچگونه اثر معتدل كننده طبيعي بر اقليم به استثناي نزديك سواحل در آن وجود ندارد. در مركز آفريقا (نزديك استوا) نيمي از سال باراني مي‌باشد كه داراي هواي گرم و مرطوب است و جنگل‌هاي زيبايي را پديد مي‌آورد كه عمري بيشتر از يك نيم سال ندارد چرا كه بعد از اين فصل باراني، گرمايي سخت و طاقت فرسا تمام منطقه را فرا مي‌گيرد و هيچ جانوري طاقت آن را ندارد و پس مدتي آن جنگل‌ها به بياباني خشك و بي آب و علف تبديل مي‌شود. (نيمه ديگر سال گرم و خشك است كه در مجموع طبيعتي فصل را پديد مي‌آورد) اگرچه گمانه‌زني‌هاي اروپاييان دربارهٔ ماهيت صحراي اتيوپي در جنوب آفريقا به زماني بيش از دو هزار سال قبل بازمي گردد، آفريقا به عنوان قديمي‌ترين قاره‌اي كه بشر در آن سكونت داشته به‌شمار مي‌آيد.