آمريكاي جنوبي و شمالي

آمريكاي جنوبي و شمالي

معرفي

آمريكاي جنوبي بخش جنوبي قاره آمريكا است و معمولاً آن را از شمال كشور كلمبيا تا جنوب كشور شيلي در نظر مي‌گيرند. خط استوا از اين قاره مي‌گذرد. رود بزرگ آمازون و جنگل‌هاي باراني آمازون در اين قاره قرار دارد.
 

معرفي

آمريكاي شمالي بخش شمالي قاره آمريكا است. ميان سه كشور كانادا، ايالات متحده آمريكا و مكزيك تقسيم شده‌است. اين قاره در نيمكره شمالي كرهٔ زمين واقع شده‌است. كانادا بزرگ‌ترين كشور آمريكاي شمالي مي‌باشد. اين قاره از شمال به اقيانوس منجمد شمالي، از جنوب به درياي كارائيب، از شرق به اقيانوس اطلس و از غرب به اقيانوس آرام مي‌رسد.