هلند

اروپا

معرفي

شايد هيچ كشوري مانند هلند داراي بادبان‌ها، كانال‌هاي آبي، قايق، دوچرخه، ‌گل آسياب بادي، خانه هاي قايقي و كافه‌هاي ديدني نباشد. شايد آن‌گونه كه رنگ نارنجي را به هلند نسبت مي‌دهند، نمي توان هيچ رنگي را به كشوري نسبت داد. شايد بتوان كشوري را يافت كه در عين وجود تراكم زياد جمعيت آرامش خاصي را نيز داشته باشد. اگر بخواهيم خلاصه بگوييم، هيچ ‌كشوري مانند هلند يافت نمي‌شود. از پايتخت اين كشور يعني آمستردام (Amsterdam) با مجموعه‌اي از بهترين گالري هاي ‌هنري بــازارهاي گل و راه‌هاي آبي خود تا ديگر شهرهاي ديدني هلنــد مانند روتــردام (Rotterdam)، هارلم (Haarlem) و ليدن (Leiden). بسيار جالب است كه كشوري با اندازه ي كوچك خود شايد داراي يكي از بهترين تركيب‌هاي شهري در جهان باشد. اطراف شهرها از زيبايي‌هاي طبيعت هلند لذت خواهيد برد. پارك‌هاي ملي، فلات‌هاي سرسبز درياچه‌هاي درخشان و باغ‌هاي گل از ديدني‌هاي طبيعي هلند هستند كه بهترين راه براي ديدن آنها استفاده از دوچرخه‌ است.

بهتــرين زمان بـراي بـازديــــد :

فروردين تا شهريور

تجــــربـــه هـاي ويـــــــــــژه :

  <liـ>گشتن در خيابان هاي آمستردام ( Amsterdam ) و صرف قهوه كنار كانال هاي متعدد آن<liـ>بازديد از هوكه فيلوه ( Hoge Veluwe ) كه بزرگترين پارك ملي هلند است و موزه ي هنر درون آن<liـ>دوچرخه سواري در ناحيه ي رانستاد ( Randstad ) و تماشاي طبيعت ديدني آن<liـ>پياده روي در مجموعه ي تونل هاي اطراف شهر ماستريخت ( Maastricht )

غـــــــذاهــــــاي مشــــــهور :

 • پنيرهاي مشهور هلندي چون گودا ( Gouda )، ايدام ( Edam ) و ليدن ( Leyden )
 • استامپوت ( Stamppot ) كه پوره سيب زميني آميخته با كلم و همراه سوسيس دودي است.
 • سيب زميني سرخ كرده همراه با سس مايونز ( Vlaamse Fritese )
 • سوپ نخود فرنگي غليظ كه به آن اسنرت ( Snert ) گويند
 • پاي سيب هلندي ( Appeltart )
 • شيريني معروف هلندي استروپ وافل ( Stroopwafel )
 • ديدار از خانه ي ون گوك
 • بازديد از خانه - موزه ي رامبراد
 • بازديد از شهر مينياتوري در آمستردام كه نمونه ي كوچك تمام شهرهاي هلند را در آن جا ساخته اند .
 • بازديد از مراكز پرورش و صادرات گل – بازديد از موزهي مادام توسو

نشـان‌هاي منحصــــر به فـــرد :

دوچرخه ها، گل هاي لاله، آسياب هاي بادي، ون گوك ( Van Gogh )، تيم فوتبال آژاكس آمستردام ( Ajax Amsterdam )، پنير هاي هلندي، خانه هاي قايقي

چنـــــــــــــد كلمــــــــــــــه :

 • سلام: Hallo (هالو)
 • خداحافظ: Doei (دويي) يا Dag (دگ)
 • تشكر: Dank u Wel (دانك او ول)
 • بله: Ja (يا)
 • خير: Nee (ني)

شهـــــــــرهــــــاي مهـــــــم :

 • آمستردام (Amsterdam)
 • روتردام (Rotterdam)
 • اوتريخت (Utrecht)
 • ماستريخت (Maastricht)
 • هارلم (Haarlem)
 • لاهه (مقر دادگاه بين المللي)

چنـــد نكتــــــــــه ي جـــالب:

 • زماني كه بچــه هاي هلنــدي امتحان هاي مدرسـه ي خود را با مـوفقيـت به پـايان
 • مي رسانند، براي نشان دادن آن، چند روزي پرچم هلند و كيف مدرسه ي خود را بيرون خانه آويزان مي كنند.
 • هلندي ها ضرب المثلي دارند كه مي گويند خداوند به تمام مردم دنيا زمين داد به ما اراده، آنها پيوسته با خشك كردن بخش هايي از اقيانوس به وسعت كشور خود افزوده اند.
 • دادگاه بيـن المللي در شهر لاهه هلند قرار دارد.
 • سندل هاي چوبي و آسياب بادي نماد هلند است.
 • مساحت: 41.526 كيلومتر مربع
 • جمعيت: 16.955.444 (2016)
 • پايتخت: آمستردام
 • زبان رسمي: هلندي
 • پول كشور: يورو (واحد پول قبلي: گيلدر)
 • نوع حكومت: سلطنتي مشروطه
 • تمامي اختيارات در دست نخست وزير است.